Напарници зарядили мужика и получили его твердый хрен